Spenst visjon

spenst visjonen beskriver hvor vi skal og den samfunnsposisjonen vi ønsker å oppnå:

Vi bidrar til en aktiv og sunn livsstil

Spenst-verdiene skal hjelpe oss med å være tydelige, både i forhold til hverandre og ovenfor markedet. Vi skal utstråle våre verdier: Sosial, energisk, nytenkende gøy. 

Sosialt

Vi skal SE våre medlemmer og tilrettelegge for sosiale møteplasser, samt arrangement knyttet til felles interesse for trening.

Energisk

Vi skal være spreke, friske og underholdende i både “tanker, ord og gjerning”.

Nytenkende

Vi tilstreber å utvikle produktet vårt i nye retninger, 
slik at det svarer til markedets nye behov, 
interesser og holdninger. 

Å være nytenkende er å være kreativ, løsningsorientert, moderne, oppdatert og tidlig ute.

Gøy

Vi skal utstråle treningsglede. Vi skal sørge for at våre medlemmer skal oppleve gleden ved å trene.

Spenstmodellen

Daglig dannes det inntrykk av hva Spenst er. Vi er avhengig av at vårt merkenavn gir positive assosiasjoner. Vi skal levere til markedet det vi lover i henhold til Spenstmodellen. Spenstmodellen beskriver i helhet vår forretningskultur og identitet. Spenstmodellen skal være utgangspunktet for alt vi gjør og alt vi sier.